Хэрэглэгчийн гэрээг эндээс татаж харна уу.

Цахим гарын үсгийн тухай хууль тогтоомжийг ( Цахим гарын үсгийн тухай хууль )-аас харна уу.

Түнш байгууллагууд болон бидэнтэй хамтран ажиллахыг хүссэн бусад байгууллагууд холбогдох гэрээг эндээс татаж харна уу.

Цахим гарын үсгийн тухай хууль тогтоомжийг ( Цахим гарын үсгийн тухай хууль )-аас харна уу.

Аж ахуйн нэгж байгууллага гэрээ хийхдээ энд дарж хүсэлтээ бөглөж явуулна.

Доорх талбарыг бөглөнө үү.
Бидний заасан хугацааны хүрээнд тохирох авахыг хүссэн OCSP хүсэлтийн тоог зааж өгнө үү.

Компаний нэр *
Нэр *
И-мэйл хаяг *
Утасны дугаар
Зурвас * e.g.
сард 10.000 хүсэлт эсхүл жилд 1.000.000 хүртэлх хүсэлт
Баталгаажуулах кодыг
давтан оруулна уу *

Доорх талбарыг бөглөнө үү.
Та өгөгдсөн хугацааны дотор бидэнд илгээхийг хүсч буй OCSP хүсэлтийн тоог зааж өгнө үү.

Компаний нэр *
Нэр *
И-мэйл хаяг *
Утасны дугаар
Зурвас * e.g.
сард 10.000 хүсэлт эсхүл жилд 1.000.000 хүртэлх хүсэлт
Баталгаажуулах кодыг
давтан оруулна уу *

Доорх талбарыг бөглөнө үү.
Та өгөгдсөн хугацааны дотор бидэнд илгээхийг хүсч буй OCSP хүсэлтийн тоог зааж өгнө үү.

Компаний нэр *
Нэр *
И-мэйл хаяг *
Утасны дугаар
Зурвас * e.g.
сард 10.000 хүсэлт эсхүл жилд 1.000.000 хүртэлх хүсэлт
Баталгаажуулах кодыг
давтан оруулна уу *